مطالب یافت شده برای دسته بندی : شیطان

سریال کره ای شیطان The Devil

دانلود سریال کره ای شیطان The Devil

درخواستی

مشخصات ســـریــال کــــــره ای شیطــــــــــان

نام : The Devil/ 마왕 (魔王) / Mawang

نام های دیگر : Satan / Lucifier / Devil Times

تعداد قسمت : ۲۰

تاریخ پخش : -Mar-21 to 2007-May-242007

پخش از شبکه: KBS2