مطالب یافت شده برای دسته بندی : وزش بادزمستانی

سریال کره ای وزش بادزمستانی That Winter The Wind Blows

 سریال کره ای وزش بادزمستانی That Winter The Wind Blows

نام: 그 겨울, 바람이 분다 / That Winter, The Wind Blows

نام چینی: 那年冬天,起風了

Also known as: Wind Blows in Winter

ژائر: Melodrama, Romance

تعداد قسمت : ۱۶

شبکه پخش: SBS

دوره پخش : ۲۰۱۳-Feb-13 to 2013-Apr-04