سریال چینی Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre

دانلود سریال چینی Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

دانلود سریال چینی شمشیر بهشتی و خنجر اژدهایی ۲۰۱۹

 

تا قسمت آخر قرار گرفت + زیرنویس انگلیسی + زیرنویس فارسی ۱۸

 

دیگر عناوین سریال : Yi Tian Tu Long Ji / Heavenly Sword and Dragon Saber

دیگر عناوین فارسی سریال : شمشیر بهشتی و خنجر اژدهایی

ژانر : ماجرایی | تاریخی | رمانتیک | ووشیا

تعداد قسمت ها: ۵۰

زمان پخش: جمعه

کیفیت : ۴۸۰ + ۷۲۰

 

 

 

بازیگران  سریال چینی شمشیر بهشتی و خنجر اژدها :

Joseph Zheng

Chen Yu Qi

Zhu Xu Dan

Kabby Hui

Cao Xi Yue

Louis Fan

 

 

 

ترجمه خلاصه متن

 

 

این آخرین بخش سه گانه است که با افسانه قهرمانان کنودور آغاز شد و در بازگشت قهرمانان کنودور ادامه یافت. شمشیر آسمانی و قتل اژدها صابر نزدیک به ۱۰۰ سال پس از وقایع بازگشت قهرمانان کنراد در چین تحت سلسله یوان مغولستان صورت گرفت.

افسانه گفت که هر کسی که شمشیر آسمانی را به دست آورد و قتل عام صابر را می تواند جهان را تحت کنترل خود درآورد. ژانگ ووجی در سن نوجوانی با طرح هایی برای کشف اسرار این دو سلاح، یتیم شد. ووجی با وجود تمایل خود برای یک زندگی غیر خشونت آمیز، در مبارزات قدرت گرفت و باید برای نجات خود و دیگران که دوست دارد، مبارزه کند.

 

 

 

 

متن انگلیسی

 

دانلود سریال Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019 This is the last part of the trilogy which began with Legend of the Condor Heroes and continued in Return of the Condor Heroes. Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre took place nearly 100 years after the events of Return of the Condor Heroes in a China ruled by the Mongolian Yuan Dynasty.
دانلود سریال Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019 Legend said that whoever obtains the Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber can rule the world. Zhang Wuji was orphaned at a young age by schemes to discover secrets of these two weapons.دانلود سریال Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019 Despite his preference to live a non-violent life, Wuji found himself embroiled in the struggles for power and must fight to save himself and others he loves.Legend said that whoever obtains the Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber can rule the world. Zhang Wuji was orphaned at a young age by schemes to discover secrets of these two weapons. Despite his preference to live a non-violent life, Wuji found himself embroiled in the struggles for power and must fight to save himself and others he loves.

 

 

 

دانلود تریلر

——————————————————————–

دانلود با لینک مستقیم Vip

 ۱۰۸۰p – ۷۲۰p

برای دریافت به پوشه کلیک کنید

——————————————————————–

لینک های آپلودبوی با کیفیت ۴۸۰ 

 

 

*************************

 

 

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E01.480p.mp4 – 232.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E02.480p.mp4 – 229.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E03.480p.mp4 – 232.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E04.480p.mp4 – 232.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E05.480p.mp4 – 234.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E06.480p.mp4 – 231.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E07.480p.mp4 – 231.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E08.480p.mp4 – 233.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E09.480p.mp4 – 232.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E10.480p.mp4 – 234.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E11.480p.mp4 – 228.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E12.480p.mp4 – 234.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E13.480p.mp4 – 229.5 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E14.480p.mp4 – 232.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E15.480p.mp4 – 229.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E16.480p.mp4 – 225.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E17.480p.mp4 – 232.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E18.480p.mp4 – 225.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E19.480p.mp4 – 230.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E20.480p.mp4 – 228.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E21.480p.mp4 – 225.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E22.480p.mp4 – 223.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E23.480p.mp4 – 234.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E24.480p.mp4 – 229.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E25.480p.mp4 – 314.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E26.480p.mp4 – 231.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E27.480p.mp4 – 227.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E28.480p.mp4 – 223.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E29.480p.mp4 – 225.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E30.480p.mp4 – 230.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E31.480p.mp4 – 157.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E32.480p.mp4 – 152.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E33.480p.mp4 – 131.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E34.480p.mp4 – 149.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E35.480p.mp4 – 301.3 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E36.480p.mp4 – 197.9 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E37.480p.mp4 – 235.4 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E38.480p.mp4 – 145.1 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E39.480p.mp4 – 263.2 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E40.480p.mp4 – 152.6 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E41.480p.mp4 – 151.7 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E42.480p.mp4 – 148.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E43.480p.mp4 – 149.7 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E44.480p.mp4 – 194.8 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E45.480p.mp4 – 299.2 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E46.480p.mp4 – 293.5 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E47.480p.mp4 – 233.0 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E48.480p.mp4 – 162.3 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E49.480p.mp4 – 197.8 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E50.480p.mp4 – 178.9 MB

 

 

 

 

لینک های دانلود با کیفیت ۷۲۰ آپلودبوی

 

 

 

 

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E01.720p.mp4 – 442.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E02.720p.mp4 – 436.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E03.720p.mp4 – 431.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E04.720p.mp4 – 442.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E05.720p.mp4 – 445.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E06.720p.mp4 – 439.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E07.720p.mp4 – 440.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E08.720p.mp4 – 444.5 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E09.720p.mp4 – 442.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E10.720p.mp4 – 445.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E11.720p.mp4 – 424.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E12.720p.mp4 – 434.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E13.720p.mp4 – 425.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E14.720p.mp4 – 432.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E15.720p.mp4 – 426.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E16.720p.mp4 – 418.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E17.720p.mp4 – 431.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E18.720p.mp4 – 417.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E19.720p.mp4 – 173.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E20.720p.mp4 – 219.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E21.720p.mp4 – 246.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E22.720p.mp4 – 223.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E23.720p.mp4 – 211.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E24.720p.mp4 – 246.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E25.720p.mp4 – 566.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E26.720p.mp4 – 456.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E27.720p.mp4 – 422.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E28.720p.mp4 – 414.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E29.720p.mp4 – 413.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E30.720p.mp4 – 357.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E31.720p.mp4 – 433.5 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E32.720p.mp4 – 427.5 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E33.720p.mp4 – 190.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E34.720p.mp4 – 218.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E35.720p.mp4 – 460.1 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E36.720p.mp4 – 382.6 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E37.720p.mp4 – 414.6 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E38.720p.mp4 – 400.2 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E39.720p.mp4 – 425.4 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E40.720p.mp4 – 421.9 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E41.720p.mp4 – 397.2 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E42.720p.mp4 – 379.1 MB

The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP43.720p.mp4 – 207.2 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP44.720p.mp4 – 166.2 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP45.720p.mp4 – 188.7 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP46.720p.mp4 – 185.1 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP47.720p.mp4 – 202.9 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP48.720p.mp4 – 218.4 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP49.720p.mp4 – 198.8 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP50.END.720p.mp4 – 178.6 MB

*************************

 

دانلود زیرنویس فارسی ترجمه از ابراهیم عابدی و پاکو

۰۱ | ۰۲ | ۰۳ | ۰۴ | ۰۵ | ۰۶ | ۰۷ | ۰۸ | ۰۹ | ۱۰

۱۱-۱۸ |

 

 

د انلود زیرنویس انگلیسی کلیک کنید

 

قسمت ۲۶-۲۸ | قسمت ۲۹-۳۰

نظرات

 • نظرات پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد.
 • لطفا نظرات خود را بصورت فارسی تایپ کنید.
منتشر شده : 278 در حال بررسی : 0

 • ابراهیم گفت:

  سلام خسته نباشید می خواستم بدونم قسمت ۱۰ این سریال چرا ترجمه نشده آیا ترجمه میشه و همینطور قسمت های ۲۳ تا ۳۰ آیا ترجمه شده اگه ترجمه شده از کجا میتونیم ترجمشون رو دانلود کنیم متشکرن

  • اعظم گفت:

   سلام منم نمیدونم چرا قسمت ۱۰ رها شده ولی به اقا امید همینجا داخل کامنتها بگید تا براتون ترجمه کنن
   قسمت های ۲۳ تا ۳۰ هنوز نه ترجمه نشده
   اقا امید دارن زیرنویس انگلیسی رو از یوتیوب استخراج میکنن و ترجمه میکنن براتون

 • محمد گفت:

  سلام ، واقعا باید یک تشکر درست و حسابی از آقا امید کرد، اگر شما نبودید فکر نکنم کسی تمایل داشت این سریال را ترجمه کند.

 • مجتبی گفت:

  سلام اعظم جون خسته نباشید چرا ساب انگلیسی این سریال تا قسمت ۲۶ بیشتر نیس تو سابسین خیلی جاها دنبال گشتم چیزی پیدا نکردم فقط تو یوتیوب بقیه قسمتها دیدم که اونم با زیرنویس چسبیده بود چیکار باید کرد الان

 • Amir گفت:

  سلام دوباره این سریال بدون مترجم شد یکی ترجمه کنه لطفا

  • امید گفت:

   من دوباره ترجمشو شروع کردم فقط مدیر لطف کنن زیرنویس انگلیسی رو زود قرار بدن تا من انجام بدم تا قسمت ۳۰ رو برداشتم. تا ۲۵ فارسی رو تو سابسنس گذاشتم بعضی جاها ترجمه نشده زیرنویس انگلیسی نداشت.

 • امید گفت:

  سلام دوستان. من از ۱۱ تا ۲۳ رو ترجمه کردم و تو ساب سنس گذاشتم ولی مشکلی برام پیش اماده و نمی تونم ادامه بدم. دوستان کسی هست لطف کنه ادامه کارو انجام بده. ممنونم

 • Salar گفت:

  خسته نباشید بقیه زیر نویس این سریال کی میاد خبر دارین

 • میترا گفت:

  هوووووووورا . به سلامتی این سریالم مترجم پیدا کرد . خوبه . بعدا که ترجمه های فعلیم رو تموم کردم میخواستم یه مدت بشینم سریال ببینم . اگه زیرنویس این سریالم زیاد پیش رفته بود تماشای اینم شروع میکنم .
  راستی زیرنویس های قسمت های اولم ویرایش کردن دوستان مترجم جدید ؟ اون جملاتی که وسطش ترجمه نشده رو اعصاب آدمه . امیدوارم درستش کرده باشن . یا اگه درست نکردن بعدا درستش کنن . به هرحال دست هر دو تا مترجم محترم درد نکنه . 🌹🌹🌹🌹🌹

  • Esi-3fat گفت:

   سلام،میشه لطف کنین شما خودتون زحمت ترجمه شو بکشین یا لااقل زیرنویسارو یه بازبینی بکنین تا ایراداشون برطرف شه ممنون میشیم اگه اینکارو بکنید سپاس

 • Amir گفت:

  سلام امبدجان و آقای آرمین خسته نباشید زیرنویس خیلی خوبی را ارائه داده اید لطفا قسمت ۱۰ را هم ترجمه کنید
  مدیر سایت شما هم لطفا زینویس تا قسمت ۱۸ را قرار بدهید

 • Neginf گفت:

  میتونم یه سوال بپرسم؟ مترجمای سریالای چینی چه زبونی کار میکنن چینی یا انگلیسی؟

 • علیرضا گفت:

  با درود..
  خیلی ممنون اقا امید… مشتاقانه منتظر ترجمتون هستم… امیدوارم موفق باشید.

 • پیمان گفت:

  سلام ممنون میشم اگه زودتر کار زیرنویس این سریال زیبا رو تموم کنین خسته نباشید

 • خرم گفت:

  سپاس امیدوارم سریعتر زیرنویسش تمام شود

 • Lool گفت:

  شاید اینو بگم جو بگیره زودتر زیرنویسش کنین 😂
  یخورده اسپویل ولی. داستان فیلم حول محور فرقه مینگ که یک فرقه ایرانیه آیینشونم زردتشتیه تا دلتونم بخواد خودشون میچسبونن ایرانیا از وصتای فصل به بعد 😂😂 حالا زیر نویس کنید اقلا بقیه استفاده کنن ما که دیدیم 😐

  • میترا گفت:

   من چیزی به اسم جوگیر شدن ندارم عزیزم . گفتم باید کارهای قبلیم رو تموم کنم و باید این کار رو بکنم . ده تا کار رو با هم برداشتن هنر نیست . اینکه یه کار رو درست تموم کنی ارزش داره . بعدم این سریال میخواد خودش رو به ایران بچسبونه و فرقه ی اصلی زرتشتی باشن یا نه اصلا ربطی به علاقه ام به ترجمه اش نداره . همونطور که گفتم باید ببینم روند سریال و بازی بازیگراش جذبم میکنه یا نه . دلیلی نداره یه داستان خسته کننده یا بازی های ضعیف رو که حتی خودمم رغبت نمیکنم ببینم ترجمه کنم . حالا هرچقدر میخواد اسم کشورم داخلش اومده باشه .
   البته با این همه تعریفی که تو بخش نظرات هست و درخواست های زیادی که تو تلگرام برای ترجمه اش بهم شده بعید میدونم سریالی باشه که خوشم نیاد . اگه خوب نبود این همه ازش تعریف نمیشد . حالا اواسط مرداد ماه که ترجمه ی سریال افسانه ها صد در صد تموم شده و ترجمه ی قصر ین شی هم به اواخرش میرسه تا اون موقع ، حتما میام سروقتش و یه فکری به حالش میکنم

   • نعمت گفت:

    سلام میترا جان
    بسیار ممنون بخاطر اینکه با ترجمه و زیرنویس سریال دل ملتو شاد می کنید.
    اینو قبول دارم که مترجم باید خودشم علاقه داشته باشه به نگاه کردن یک فیلم تا بتونه حوصله کنه و زمان بزاره برا ترجمه
    البته کاربرای مثل من هم کمی خود خواه هستند برای دیدن این سریال
    چون سریال همون داستان فرقه شر با بازی جت لی رو داره که قدیما که راهنمایی می رفتیم اومد و کلی منتظر ادامه اش بودیم که بیاد و نیومد و به خاطر قسمت بعدی کلوپی نبود تو شهر که فیلم های قلابی رو به جای فرقه شر ۲ به مردم غالب نکنند حتی چند بار هم موسسه رسانه های تصویری فیلم های دیگه جت لی رو با پوستر فرقه شر ۲ به ملت با قیمت بالاتر غالب کردن و با کلی ذوق می اومدیم نگاه کنیم اما نبود و ضد حال می خوردیم.
    با کلی سرچ اومدیم سریالشو پیدا کردیم اولی اگه اشتباه نکنم سریال ساخت سال ۲۰۰۳ و دومی برا سال ۲۰۰۹
    الانم بی صبرانه منتظر ترجمه همین نسخه ۲۰۱۹ هستم

    • میترا گفت:

     اتفاقا من خودم فیلم سینماییش رو دیدم و خیلی دوستش داشتم و میخواستم قسمت دومش رو ببینم . دیده بودم تبلیغش هست ولی انگار واقعی نیست . برای همین وقتی تو تلگرام دوستان بهم گفتن همون فیلم سینماییه که کردنش سریال به شدت علاقه مند شدم ببینمش چون کارهای فعلیم هنوز تموم نشدن گفتم بذارم برای وقتی که حداقل ترجمه ی سریال افسانه ها رو تموم کرده باشم ولی آخرش طاقت نیاوردم و قسمت ۱ و ۲ سریال رو تماشا کردم . این دو قسمت اولش که چنگی به دل نمیزد ولی از اونجایی که سر سریال افسانه ها هم قسمتای اولش زیاد به نظرم جالب نبود ولی قسمت ۱۰ به بعدش دیگه نمیتونم سریال رو ول کنم و تماشا نکنم تصمیم گرفتم روی این سریالم بر اساس چند قسمت اولش پیش داوری نکنم
     فقط یه چیزی برام عجیب بود که امیدوارم به مترجمای فعلی این سریال برنخوره . خیلی از تیکه های سریال رو که شعر یا ضرب المثل و چیزای مثل اینه حذف کردن و به جای ترجمه کردنش فقط نوشتن دارن درباره ی فلان چیز صحبت میکنن . این دیگه چه جورشه ؟ حالا من که هنوز مترجم این سریال نشدم و ممکنه آخرش فقط ببننده اش بشم . با این طرز ترجمه تمام مدت ذهنم فقط درگیر اینه که اینا ده بیست جمله حرف زدن پس معنی این جملات چی شد ؟ حالا نمیدونم فقط تو همین دو قسمت اول این کار رو کردن یا تو کل جریان سریال هر جا جملاتی مثل این اومده برداشتن اون همه دیالوگ رو حذف کردن و به جاش فقط یه جمله نوشتن مسئله این یا اونه .
     فقط تو رو خدا من رو نه مترجم که ببیننده ی سریال در نظر بگیرین که دارم این حرف رو میزنم . یه وقت ملت فکر نکنن خیلی هوا برم داشته اومدم دارم خودم رو همه چی تموم نشون میدم یه وقت بریزن سرم دعوام کنن . فقط یه سواله که برام پیش اومده . امیدوارم سوالم کسی رو ناراحت نکنه .

     • نعمت گفت:

      نکته جالبی بود که اشاره کردید خیلی جاها تو زیرنویس نوشتن دارن در مورد فلان شعر یا موضوع حرف می زنند و ده بیست تا جمله بدون زیرنویس می مونه که خیلی می رفت رو مخ واسه من که از خیر خوندن یه دونه زیرنویشم نمی گذرم
      البته بازم دمشون گرم یه نه قسمتی با زیرنویس دیدیم.
      و صد البته به مترجم های خوبی مثل شما که اینقدر روی نحوه صحیح ترجمه سریال های چینی که خیلی هم سخت و اون طور که تو نظرات هم اومده بحث های فلسفی و لغات سختی داره دقت می کنید باید دست مریزاد گفت.

  • saeed گفت:

   اره دیدی بخصوص حدود ۴۰قسمت که کشتی از ایران می ره و چقدر هم کنفوشون قویه

 • میترا گفت:

  شاید من ترجمه ی این سریال رو برداشتم . فعلا قولی نمیدم . هروقت ترجمه ی دو تا سریال دیگه ام تموم شد تصمیم میگیرم . تعریف و تمجید ازش زیاد بود و خیلی ها هم به خودم درخواست ترجمه اش رو دادن . بعدا چند قسمتش رو تماشا میکنم ببینم داستانش چی میگه . اگه خوشم اومد ترجمه اش با من . فعلا که تا اواسط مرداد درگیرم

  • اعظم گفت:

   باشه عزیزم ممنونم

  • Hadi. B. Sh گفت:

   از قسمت سوم به بعد قفل میشی روش

  • علی گفت:

   میترا جان کمک نمیخوای اگه متن انگلیسی یا زیرنویس انگلیسی سریال رو دارین من ترجمه میکنم

   • میترا گفت:

    شما خیلی لطف دارین ولی من کار گروهی انجام نمیدم به چند دلیل . اولا اینکه ریتم ترجمه ی هر مترجم با مترجم دیگه فرق میکنه . مثلا من عادت دارم علائم نگارشی رو تا جای ممکن رعایت کنم اما یه مترجم دیگه وقت خودش رو سر این چیزای جزئی هدر نمیده .
    دوما اینکه برای انجام کار گروهی دو تا ریتم وجود داره . اول اینکه هر قسمت رو تقسیم بندی کنی و نصفش رو بدی طرف مقابل ترجمه کنه و نصفش رو خودت ترجمه کنی یا اینکه کار چند قسمت چند قسمت بین مترجمین تقسیم بشه . مثلا قسمت ۱ رو من ترجمه کنم و قسمت ۲ رو شما . این خودش باز دو تا مشکل بزرگ ایجاد میکنه . اولیش اینه که همونطور که گفتم ریتم ترجمه ی هر کس با نفر دیگه فرق داره بنابراین ترجمه ای که ارائه میشه اصلا یه دست نیست و هر کسی به سادگی متوجه میشه کار توسط دو یا چند نفر انجام شده . شما و بقیه رو نمیدونم ولی وقتی کاری یه دست نیست شخصا نمیتونم باهاش کنار بیام و هی ذهنم وسط تماشای سریال پرت میشه که چرا ترجمه ی این قسمت با فلان قسمت فرق میکنه . دومین مشکلش هم اینه که وقتی چند تا مترجم با هم کار میکنن ممکن سرعت یکی اشون بالا باشه و یکی دیگه نه . اگه یه مترجم کارش رو تموم کنه و اون یکی هنوز کارش رو انجام نداده باشه ، اونی که کارش رو تموم کرده باید معطل تموم شدن کار طرف مقابلش بمونه و اینطوری ترجمه ی سریال عقب میفته .
    این دقیقا اتفاقیه که سر ترجمه ی سریال شب ابدی افتاده . ترجمه ی اون سریال اواخر پاییز شروع شده اما الان داره ماه اول تابستون هم تموم میشه و ترجمه ی یه سریال ۶۰ قسمتی تازه رسیده به قسمت ۳۸ . بازم ممنون از پیشنهاد کمک اتون . منم یه پیشنهادی دارم . اگه ترجمه دوست دارین میتونین سریال های دیگه رو برای ترجمه بردارین . مترجم های سریال های چینی خیلی کم هستن و هر چی تعداد بیشتر بشه سریال های بیشتری هم ترجمه میشه .

 • n گفت:

  اغظم نمیتونم زیرنویسشو دانبود کنم

 • Amir گفت:

  سلام اعظم جان،،،برای اینکه سایت رو نبندی و از پس هزینه ها بربیای دانلود ها رو پولی کن که فقط اکانت هایی که Vip دارند بتونن عضو شن
  اینجوری بهت هزینه ها کمک میکنه و فشار کمتری بهت میاد
  خودتم ناراحت نکن

  • اعظم گفت:

   چشم داداشم.خیلیا همین پیشنهاد رو دادن هر چند دوس نداشتم پولی بشه و میخواستم رایگان باشه تا همه استفاده کنن. ولی خب.بازم تا جایی.که.بشه.همینجور.ادامه.میدم و در کنار.وی.ای.پی لینکای رایگان هم میذارم

 • معرف گفت:

  اوه اوه اعظم جان عزیزم خودت رو ناراحت نکن، تو کار بعضی مسائل پیش میاد طبیعیه. این سریال هم دیر یا زود ترجمه میشه. این سایت واقعا خوبه، به نظرم سریالهایی مثل این سریال که طرفدار زیاد داره مثل سریال افسانه باید پولی بشه، اینطوری خیلی بهتره

 • معرف گفت:

  سلام ممنون از سایت خوبتون، امتحان‌ها هنوز تموم نشده؟ ⁦:-)⁩

 • iiiiiiiiii گفت:

  این سریال دیگه نمیاد زیرنویسش ؟

 • hosen گفت:

  سلام این سریال فیلم ففرقه شر هست. و ایا زیرنویس های سریال به روز میشن؟

 • Ahmad گفت:

  لینک ۷۲۰ قسمت ۲۲ اشتباهه
  بجاش ۴۸۰ گذاشتین

 • فاطمه گفت:

  منظورم سایت بود.

 • فاطمه گفت:

  سلام من هیچ افتی تو این سایت نمیبینم . با ترجمه یه سریال شب ابدی هم کل سایت رو قضاوت نیمکنم.این سایت مدام داره به روز ترین سریالای چینی و کره ای رو میزاره.

 • لاپلاس گفت:

  سلام

  پس چرا فیلتر شدین؟؟؟؟

 • پوریا گفت:

  خیلی خوبه ولی بچم اذیت میشه دوکار همزمان دستشه مثه بنز داره ترجمه میکنه ،اگه هم گفتی بهش فشار نیار بگو عشقی بزنه تا این کاراش تموم بشه

  • میترا گفت:

   اذیت که نمیشم . فقط یه کوچولو له میشم . فعلا که اصلا امکانش نیست حتی عشقی هم سریال دیگه ای رو لا به لای ترجمه ی دو تا سریال فعلی ترجمه کنم . تازه به طرفدارهای سریال ین شی قول دادم هر چه زودتر افسانه ها رو تموم میکنم و تمام تمرکزم رو میذارم سر ترجمه ی اون سریال . آدم باید سر حرفش وایسته . ترجمه ی این دو تا سریال تموم شد بازم معلوم نیست این سریال رو اول ترجمه کنم . کلی درخواست از حداقل ۴ ماه قبل به این طرف داشتم قرار بود فروردین نظرسنجی بذاریم که زدیم زیرش بدون نظرسنجی قصر ین شی و افسانه ها رو شروع کردیم . این بار واقعا باید نظرسنجی بذاریم که ملت شاکی نشن .
   به هرحال خیلی خیلی ممنون که این همه هوای من رو دارین و به خستگی منم فکر میکنین .

 • پوریا گفت:

  اره الان پیاممو خوندم یکم تند حرف زدم ببخشید .( کی دراما و این )

 • پوریا گفت:

  راستی اون دفعه ایدیو خواستم کانال دادی ، اعظمی دیگه نبینم ناراحت باشی ، خیلی دوست دارم 💐

 • پوریا گفت:

  از انتقاد من شروع شد ب کجا رسید خخخ

 • پوریا گفت:

  ای بابا اینجور نگو اعصابم بهم ریخت ، ایشالله ک همه چی درست میشه ،اون عوضیا ک تو سایتشون راه هم میری باس پول بدی شعور نداشتن اول کارو ببینن بعد نظر بدن . البته اینا بهشونه دیدن ساده ای اینارو گفتن .منم خیلیارو پیچوندم جملاتش همونه . بهتر بود کار ترجمه با سایتا دیگه نمیگرفتی چون همیشه کار شراکتی اخر عاقبت نداره . راستش تا قبل این فک میکردم جفت سایتا برا خودتونه، اعظمی کارو بده بچه ها خودت تموم کنن . خیلیا از خداشونه کار پربیننده و عالی انجام بدن . تصمیمتم عوض میکنی گلی تو نباشی اقتصاد چین به هم میریزه

 • پوریا گفت:

  خدا نکنه از یه ایرونی انتقاد کنی ، اعظم جان شما ماشالله پرانرژی هستی بجای قهر کردن میتونی کارتو گسترش بدی و برا ترجمه با تیما قویتر کار کنی دیگه بعد این همه مدت میدونی کدوم مترجما کارشون بهتره و سرعت کارشون دستت اومده . تنها ایراد سریالا چینی دیر ترجمه شدنشونه . باز نبینم حرف از بستن سایت بزنی ، سایتو ببندی دیگه سر کی غر بزنیم خخ

  • اعظم گفت:

   نه از قبل تصمیمش گرفته شده
   اینقدر هزینه سرور و هاست اینا بالاس که دیگه خودم در توانم نیس
   شما در جریان کار نبودی از اول
   تیم کی دراما اومد گفت ما خیلی سریع ترجمه میکنیم و با همکاری مترجمای شما کارو ۱ ماهه جمع میکنیم
   حتی گفتن سریال خاکستر عشق رو اونا ۱ ماهه تموم کردن با وجودی که این همه قسمتهاش زیاد بوده
   منم رو این حساب که دیدم سرعتشون بالاس گفتم پس مشکلی نیس زود سریال ترجمه میشه
   الان به مترجم اصلی که پیام دادم میگه همه دانشجوان و تا اول تیر کسی ترجمه نمیکنه
   میگه اینقد جملاتش سخت و سنگینه که کلی باس براش وقت بذارن وگرنه سریال دیگه ای بود سریع ترجمه ش میکردن بره
   حالا اینا مهم نیس و به چشم کسی نمیاد چون کسی از چیزی اطلاع نداره منم وقت و حوصله ندارم بشینم تک تک اینا رو توضیح بدم
   جا اینکه بیام مدام غرزدنای شما و بقیه رو تحمل کنم و این همه هزینه کنم کلا سایتو میبندم که دیگه اعصابمم سرجاش بشه
   فقط منتظرم پروژه ها کامل بشن بعدش شما رو به خیر و ما رو به سلامت

 • پوریا گفت:

  سلام اعظم جان تیم محترمتون کی شب ابدیو تموم میکنه ؟بیخود نیست همه شاکی شدن و میگن سایتت افت کرده . سریالی ک هنوز در حال پخشه میدی ترجمه کن اونوقت سریالی ک چندین ماهه بیشترین بازدیدم داره هنوز نصفشو ترجمه کردن . شما هم ک همه چیو میندازی گردن مترجما . مترجمی ک کارشو بلد نیست بفرست بره یکیو بزار ک اینو تموم کنه . من با اکرمم صحبت کردم گفت شما اجازه ندادی و گفتی داره ترجمه میشه و.. منظورت از ترجمه ماهی دوسه قسمته؟ یه ذره مسئولیت پذیر باشید یه برنامه ریزی ساده هم نمیتونید انجام بدید سایتو تعطیل کن این همه ملتم بیخودی حجم اینترنت تموم نکنن . ایشالله ک بعد خوندن پیامم بجای غر زدنو بهونه گیری تلاش کنی مشکلات سایتتو بهتر کنی،موفق باشی

  • اعظم گفت:

   سلام دارم میبندم سایتو
   مشکلی نیس
   ترجمه هم میسپارم دست یه عده که بهتر بتونن ترجمه کنن
   انشالله همتون موفق و سلامت باشید

 • مهدی گفت:

  اعظم جان این سریال ک دیگه کلا تعطیل شد انگار!!

  ۱ ماه یبار هم زیرنویس نمیاد!!

  سریال شب ابدی هم ک قرار بود هفته ای ۴ یا ۵ قسمت بیاد زیرنویس فارسی الان هفته تای ۱ دونه بزور میاد!!

  ای بابا چرا اینقدر افت اخه یهو!!!!

  • اعظم گفت:

   والا اولش هم گفتم ترجمه این سریال با تیم ما نیس و اصن من درجریان ترجمه ی این سریال نیستم
   جناب پاکو بودن داشتن ترجمه میکردن حتی گفتن میان کمک برا ترجمه شب ابدی
   اما بعدش هم من و هم مترجم اصلی شب ابدی رو توی تلگرام بلاک کردن
   حالا چرا ؟ من نمیدونم 😐

 • علیرضا گفت:

  با درود..
  اقا ابراهیم و مستر پاکو لطفا ادامه زیرنویس ……..

 • sany گفت:

  بابا این چینیا تو اقتصاد خدای خلاقیتن مثلن تسبیح چینی میسازن ولی تو سریال دهن خلاقیتو سرویس کردنو تکراری میسازن.هی داستان ها تکراری انتخاب میکننو از روش میسازن معلون نی چه گلی استفاده میکنن تفاوتشونم اینه که قدرت رزمی کم شده قدرت جادو جمبلو زیاد کردن.انگار با کمبود داستان مواجهن شدید.پسرا نسخه قدیمی شو نگا کنن بهتره فک کنم.البته هر کی اینجا باشه مطمعنن نسخه قدیمیشو نگا کرده.خدایا قسمت میدم به این شبات به مغز این چینی ها میخ فرو کن که یه سریال رزمی بدون جادو بسازن مثل قدیما.امین…

 • Amir گفت:

  سلام سریال زیبایی هست حیف مترجم نداره

 • مهدی گفت:

  اعظمی سایتت افت کرده

 • رضا گفت:

  اگر بخوایم این سریال زودتر زیرنویس بشه در لیست سریع زیرنویس قرار بگیره هزینه زیرنویس سریع چند است

 • mohammad r18 گفت:

  سلام
  فصل دوم شب ابدی کی میاد؟

 • مهدی گفت:

  سلام قرار بود سریال شب ابدی هفته ای ۴ تا ۵ قسمت زیرنویس بیاد ولی الان درهفته بزور ۲ قسمت میاد مث هفته قبل!!!!

  سریال شمشیر بهشتی وخنجر اژدها هم ک بزور هر ۲ هفته یبار ۱ قسمت زیرنویس میاد!

  مـثلا ۳ تا مترجم دارن کار میکنن رو شب ابدی!!جالبع

  نظرات شب ابدی هم بستید دیگه راحت کسی حرفی نزنه!!!!

 • امین گفت:

  سلام ببخشید زیرنویس تمام قسمت ها را نمیشه گرفت میشه ایمیل کنید

 • مسلم گفت:

  سلام اعظم خانم

  میشه بگین چه روزهایی زیرنویس این سریالو قرار میدین

 • لاپلاس گفت:

  سلام اعظم خانوم و بقیه

  لطفا یه سریال چینی جذاب معرفی کنید … تاریخی باشه ولی خیلی تخیلی نباشه( جلوه های ویژه اش درست درمون باشه)

  اگه چندتا هم کعرفی کنید که نور علی نور

 • مصطفی گفت:

  سلام اعظم جون خسته نباشی زیرنویس ever night مثل قبل چند قسمت باهم میاد یا تکی میاد …
  فکر این که چندتا مترجم دارن رو این سریال کار میکنن باعث کچلیم شده ⁦(+_+)⁩ تا اینجا فکر کنم سه چهار نفر حداقل دارن این سریال رو ترجمه میکنن ولی خروجی نمی‌بینم

 • پوریا گفت:

  سلام اعظم خوبی ؟ دیدم هیچکی اعتراض نمیکنه خواستم بدونم اگه بگم پس چی شد کی ترجمه قسمتا بعدی میاد اینجارم میبندی ؟ خخخ
  روزه فشار اورده دلمون ب فیلم دیدن خوش بود ک اونم ترجمه ندارن

 • هیچکس گفت:

  سلام میخواستم بدونم این سریال درحال ترجمست یا ترجمه این سریال فعلا کنسل شده؟

 • پوریا گفت:

  دست بزنم ک داری ، اعظم با ما به از دیگران باش😁

 • پوریا گفت:

  سلام اعظم جان میتونی یه خبر بگیری کی ترجمه قسمتا بعدی شب ابدی میاد

 • امیر گفت:

  سلام آقای پاکو رو هم بردین تو شب ابدی گیرش انداختین؟ اینقدر شب ابدی رو لفتش دادید که از سریالش متنفر شدیم::حداقل اون بنده خدا رو نمی‌بایست ببریدش اونور میزاشتین همین سریال رو ترجمه کنه
  حالا این موضوع به کنار::؛میگم اعظم خانوم هنوز سریال بازگشت عقاب های مبارز پخش نشده؟؟؟
  نسخه قدیمی این سه سریال«افسانه عقاب های مبارز–بازگشت عقاب های مبارز–شمشیر بهشتی و خنجر اژدهایی» پشت سر هم به ترتیب پخش شد ولی جالب نبود
  اما نسخه جدید این سریال ها که اولیش عقاب های مبارز سال ۲۰۱۷ پخش شد اما دنبالش بازگشت عقاب های مبارز هنوز نیومده ولی شمشیر بهشتی و خنجر اژدهایی اومده آیا شما خبری از نسخه جدید سریال بازگشت عقاب های مبارز ندارید؟

  • اعظم گفت:

   سلام والا من هیچ دخالتی توی ترجمه ندارم
   اقای پاکو خودشون هر جور دوس دارن میتونن عمل کنن 🙂
   نه والا اطلاعی ندارم فعلا

 • پوریا گفت:

  اعظم از دست من نمیتونی فرار کنیا هر جا بری میام خخخخ

 • پوریا گفت:

  سلام پاکوی عزیز ، خسته نباشید و خدا قوت . ایشالله که با ترجمه خوبت و سرعت عملت خوشحالمون کنی ،مرسی

 • پوریا گفت:

  سلام اعظم جان چطوری
  نظرات شب ابدیو بستی ، بابا اونجا یکم غر میزدیم دلمون خنک میشد چه وضعیه 😀

 • مهدی گفت:

  زیرنویس قسمت های دیگ کی میاد اعظم جان؟؟

  سریال ever night هم عین همین سریال دچار مشکل زیرنویس شده :(((

  • اعظم گفت:

   زیرنویس های بعدی رو من اطلاعی ندارم متاسفانه
   ترجمه ش با تیم ما نیس
   ولی شب ابدی زیرنویسا در حال ترجمه ن
   و قسمت ۲۵ هم اضافه شده

  • پاکو گفت:

   دوست عزیز
   من ترجمه این سریال رو ادامه می دادم و الان یه مدت کوتاهی روی ترجمه سریال شب ابدی کار می کنم و بعدش انشالله این سریال رو اتمام می کنم

   • مهدی گفت:

    یعنی الان تعطیل شد این سریال تا وقتی ک سریال شب ابدی ترجمش تموم بشه؟؟!!

    وااااای اینطوری ک خیلیی بده :(((((((((((((((((((((((((((((((((((

 • pooya گفت:

  تشکر و سپاس از مترجمین محترم از وقتی که میزارین خیلی ممنونم

 • معرف گفت:

  سلام ممنون از وقتی که برای ترجمه می ذارید. سریال خوبیه امیدوارم تا پایان ترجمه بشه

 • علیرضا گفت:

  با درود..
  خیلی منتظر ادامه ی ترجمه بودم و بسیار سچاسگزارم از مترجمین عزیز این سریال . واقعا دمتون گرم خیلی حال دادید دوستان.

 • مهدی گفت:

  سلام خسته نباشید

  زیرنویس قسمت های ۸ ب بعد کی میاد؟؟؟

  بدجور تو کفیم!!!؟

 • مهدی گفت:

  دمت گرم حاجی، آقایی میکنی ترجمش کنی

 • مجتبی گفت:

  سلام اعظم جون من نتونستم ساب انگلیسی این سریال از قسمت ۲۶ به بعد پیدا کنم تمام قسمتها ساب دارن ؟

 • مرتضی گفت:

  سلام دداش دست درد نکنه مرسی که ادامه ای این سریال رو داری ترجمه می کنی

 • عرفان گفت:

  با سلام مجدد ؛ اگر کریس۴k هم این سریال را ترجمه میکنه ایکاش با پاکو هماهنگ باشند و دو قسمت ، دو قسمت ترجمه کنند تا کار سریعتر انجام شود . با تشکر از هر دو عزیز گرامی که از وقت و آسایش خودشان برای دوستداران سریالهای چینی هزینه میکنند.
  چیزی نداریم به شما بدهیم غیر از اینکه وقتی دلی شاد میکنی خدا هم دلتان را شاد کنه ، البته همچنین شما اعظم خانم .

 • پاکو گفت:

  سلام اعظم خانوم
  زیرنویس فارسی قسمت ۸
  http://s9.picofile.com/file/8359946692/Heavenly_Sword_Ep_08.srt.html

 • عرفان گفت:

  با سلام ؛
  پاکو اگر این سریال را چند نفر ترجمه میکنند شما لطفا ترجمه سریال The Legend Of Flying Daggers 2016 را انجام دهید .چون ترجمه مستقیم زبان چینی است و کار هر کسی نیست آنرا ترجمه کند (چون زیر نویس انگلیسی ندارد) در ضمن در همین سایت در قسمت سریالهای چینی موجود است .
  مطمئن باشید ارزش ترجمه کردن دارد .

  • پاکو گفت:

   سلام دوست من
   فک نمی کنم که این سریال رو ترجمه بکنه ، من کمی صبر می کنم اگه این سریال رو ترجمه کردن که من همون سریالی که شما گفتین رو ترجمه می کنم وبلعکسش من اول این سریال رو تموم می کنم و بعدش انشالله همون سریالی که شما میگین رو شروع می کنم .

 • پاکو گفت:

  سلام
  من ترجمه این سریال رو شروع کردم و این هم قسمت ۷ این سریال
  http://s8.picofile.com/file/8359869434/Heavenly_Sword_Ep_07.srt.html
  من شاغل هستم و سعی میکنم در هفته ۳ زیرنویس رو براتون ترجمه کنم .

  • اعظم گفت:

   سلام ممنونم از شما خدا قوت
   انگار یکی از کاربرا هم میخواد ترجمه کنه
   کریس ۴K
   ایشونه
   حالا اگه خواستین
   با هم هماهنگ کنین

  • عرفان گفت:

   سلام خسته نباشی پاکو ؛
   باز همین اندازه که با داشتن مشغله کاری زحمت ترجمه این سریال قشنگ را میکشی دستت درد نکنه ، اگر وقت کردی یه نگاه به سریال The Legend Of Flying Daggers 2016 بندار ببین متونی بعد از این سریال ترجمه آن را شروع کنی چون ترجمه مستقیم بدون زیرنویس انگلیسی کار هر مترجمی نیست . البته ارزش ترجمه و زحمت کشیدن را با توجه به زیبایی سریال دارد . با تشکر فراوان

 • کریس 4K گفت:

  سلام اعظم خانوم
  من شروع کردم ترجمه این سریال رو از قسمت ۷ تا اخر که انشالله هر هفته سعی می کنم ۴ قسمت رو قرار بدم .

 • رضا گفت:

  با سلام
  لطفا لینک های زیرنویس انگلیسی را درست کنید

 • ارمان گفت:

  سلام خدمت مدیر محترم سایت با عرض پوزش اگه امکان داره ترجمه این سریال رو بدین ونوس خانوم البته اگه با ایشون در ارتباط هستید

  • اعظم گفت:

   سلام نه راه ارتباطی ندارم با ایشون
   خودتون میتونید تو بخش کامنتها در جوابشون کامنت بذارید تا بیان بخونن
   برا سریال مامور تازه کار

 • MPA گفت:

  زیر نویس انگلیسی سریال هم کامل نیست( خیلی از قسمتها توش نیست.)… زیر نویس اندونزیایی سریال کامل تره که البته خیلی بدرد ما نمیخوره.

 • میلاد گفت:

  بقیه زیرنویس ها کی میاد

 • aref گفت:

  سلام چرا دیگه مترجم ترجمه نمی کنه قصد ادامه دادن نداره یا فعلا متوقف کرده اگر تونستید ترجمه این سریال رو اختصاصی کنید و همراه یه سایت دیگه انجام بدید چون تا اونجایی که من تو چنتا سایت دیگه دیدم خیلی پر طرفداره و بازدیدکننده زیاد داره و عده زیادی هم منتظر زیر نویسش هستند تا دانلودش کنند و اگر تونستید این کار رو بکنید با تشکر ممنون

 • aref گفت:

  سلام منظور من ساب انگلسی بود

 • Javad789 گفت:

  سلام لطفا ۸ قسمت باقی مونده رو قرار بدید تو یوتیوب ۵۰ قسمت کاملش اومده
  راستی قسمت ۳۵ فایلش خرابه وقتی دانلودش کردم اصلا قابل دیدن نبود امکانش هست که اصلاحش کنید؟

 • aref گفت:

  سلام این سریال تو چنتا سایت خارجی کامل اومده لطفا در صورت امکان قرار بدید و مطلب بعدی یه یکمی عجیبه چرا تو سابهاش تا۱۵اومده بعدش شده۲۰تا۲۳وبعدشم۳۷و۴۳و۴۴لطفا یه برسی بکنید اگر کامل اومده بود بی زحمت قرار بدید باتشکر و دوستان مترجم فکر میکنم از سابها بیشتر اطلاع داشته باشن بی زحمت ازشون یه پرسو جو بکنید من الان فقط لنگ ساب این سریال هستم باتشکر بابت خوندن این متن بلند باز هم تشکر

  • اعظم گفت:

   سلام لینکها رو که من باس کامل کنم که امشب کاملشون میکنم
   خیالتون راحت از این بابت
   ولی زیرنویسهایی که گفتینو من پیدا نکردم 😐
   فقط تا ۶ اومده که

 • ارمان گفت:

  ممنون از شما اقای عابدی امیدوارم همیشه سلامت باشین به امید اینکه دوباره ترجمه خوبتون روببینیم😅

 • ابراهیم عابدی گفت:

  سلام ارادتمندم دوستان من دیدم اون بنده خدا گفت تا قسمت ۱۶ ترجمه کردم بخاطر همین دیگه ترجمه نکردم ظاهرا نزاشته ترجمه ها رو . این روز ها درگیر درسم سعی میکنم ترجمه رو ادامه بدم

 • فرزاد گفت:

  چرا دیگه زیرنویس این سریال را نمیزارین؟

 • علیرضا گفت:

  با درود .
  ببخشیید این اقا ابراهیم گل کجاهستند ؟ چند وقتی هست ازشون خبری نیست .
  امیدوارم براشون مشکلی پیش نیامده باشه .

 • میلاد گفت:

  سلام خسته نباشید این بهترین سریالی هست که دیدم با عرض پوزش نمیشه این سریالو ترجمه اختصاصی کنید واقعا عالیه این سریال

 • فرزاد گفت:

  اگه میشه لطفا زیرنویسش را زود تر بزارین

 • Javad789 گفت:

  سلام لطفا بقیه سریال رو زودتر قرار بدید؟؟

 • حمیدرصا گفت:

  سلام
  زیرنویس انگلیسیش تا قسمت ۱۳ اومده و ۲۰و۲۱و ۳۷ هم موردی اومده لطفا اگر منبعی دارید برای زیرنویس انگلیسیش که زودتر میاد لطفا قرار بدید الان چند روز همه قسقت ها رو دان کردم معطل زیر نویسم.
  تشکر از زحمات دوستان

 • فرزاد گفت:

  سلام خیلی ممنون از سایت تون لطفا اگه میشه سریعتر زیرنویس این سریال را بزارین

 • ابراهیم عابدی گفت:

  سلام ارادتمندم زیرنویس قسمت ۶ رو دیروز قرار دادم

 • رضا گفت:

  تا قسمت ۱۶ ترجمه کردم ولی نیاز به یه بررسی داره

 • Javad789 گفت:

  سلام بقیه سریال رو نمی زارید تو یوتیوب تا قسمت ۳۸ اومده؟

 • یونس گفت:

  سلام لطفا لینک زسزنویس قسمت ۵رو بزارید از بالا نمیتونم دانلود بکنم

 • فرزاد گفت:

  با تشکر از اقای عابدی بابت زیرنویس و تشکر از اعظم خانوم بابت قرار دادن سریال و باقی زحمات

 • علیرضا گفت:

  با درود.
  با تشکر از اقا ابراهیم بابت ترجمه …
  لطفا اگه میشه سریال Grand Theft In Tang را بذارید . ممنون .

 • سراج گفت:

  دستتون درد نکنه به خاطر زیرنویس و سریال

 • ابراهیم عابدی گفت:

  سلام ارادتمندم زیرنویس قسمت ۵ قرار داده شد

 • aref گفت:

  سلام من یه سایت خارجی پیدا کردم که۴۴قسمت رو قرار داده ادرسش اینهhttp://www1.icdrama.to/chinese-drama/4586-the-heaven-sword-and-the-dragon-sabre-2019/

 • Javad789 گفت:

  سلام بقیه سریال رو نمیزارید؟تو یوتیوب تا قسمت ۳۴ اومده ؟؟

 • ابراهیم عابدی گفت:

  نمی خواستم جواب بدم اما وظیفم میدونم از طرف همه مترجم ها جوابتون رو بدم !
  اول یعنی چی گشادن شما داری پولی میدی بابت ترجمه ؟ مگه وظیفمونه ؟ می خوای تمام مترجم ها تعطیلات عیدشون رو بی خیال بشن مجانی برات ترجمه کنن ؟ قسمت ها بیشتر از ۵۰۰ تا خط انگلیسی هست که باید ترجمه بشه و کار و زندگی هم باید برسیم!
  دوم زیرنویی قبلی ۳ روز پیش قرار گرفته هر هفته هم معمولا دو قسمت ترجمه میشه !
  سوم این سریال تا الان فقط تا قسمت ۶ زیرنویس انگلیسی اومده! پس فقط دو قسمت دیگه مونده تا ترجمه بشه! ترجمه دو قسمت دیگه دوشبه و پنج شنبه قرار میگیره . الان که نظر شما رو دیدم فکر نکنم دیگه ترجمش کنم!
  چهارم سریال های امریکایی و.. هفته ای یک قسمت میاد پس مترجم هر هفته با یک زیرنویس درگیره ! نه مثل سریال های چینی که یک دفعه ۵۰ قسمت رو قرار میدن

  • اعظم گفت:

   سلام شما خودتونو ناراحت نکنید
   روزانه کلی از این مدل کامنتها میذارن
   به مراتب بد و بدتر
   ولی خب ما دلسرد نمیشیم
   نمونه ش تو کامنت های سریال شب ابدی
   برید خودتون ببینید
   نباس ناراحت بشید
   فکر کنم اون کامنت اشتباهی تایید شده
   چون من تو قسمت نظرات تایید نشده رفتم بررسی کردم چیزی نبود
   الان رفتم تو قسمت تایید شده ها دیدم یه همچین کامنتی هست تعجب کردم و عذرخواهی میکنم
   حذف شد
   حرف شما کاملا درسته خودمون که داریم سریال ترجمه میکنیم حرف شما رو درک میکنیم 🙂
   پس دلخور نباشید
   منم عدرخواهی میکنم بابت اون کامنتی که نمیدونم چجور تایید شده بدون اینکه برا من نشونش بده

 • محمد گفت:

  نمی دونم چرا پیاما را برسی میکنید
  به نظر میاد شما هر پیامی را تایید میکنید

 • pegah گفت:

  سایت زیرنویس انگلیسی مشکل داره؟ باز نمیشه؟ و اینکه سریال زیبایی هستش ؟؟

 • m75m75 گفت:

  ممنون از مترجم
  ولی وقتی درباره شعر صحبت می کنن بنویسید چی دارن می گن
  و معهذا …

  • محمد گفت:

   با اجازه ابراهیم جان
   حتی زیرنویس انگیلیسی هم ترجمه اش نکرده بود فکر کنم قسمت یک بود

  • ابراهیم عابدی گفت:

   ممنون محمد جان مشخصه شما هم مسلط هستین به انگلیسی خیلی خوب میشه ترجمه هم کنید اگر تا الان نکرده باشید..

   ترجمه از چینی به انگلیسی هست بعد ما از انگلیسی به فارسی ترجمه میکنیم همانطور که محمد جان گفتن اصلا ترجمه نشده مثلا نوشته ضرب المثل چینی و یا شعر چینی ! تقصیری هم ندارن چون شعر و ضرب المثل باید ادبیاتش رو خونده باشی بعد وقتی به انگلیسی و بعد بخواد به فارسی در بیاد اصلا نابود میشه اون شعر .
   فقط برای شعر هم نیست بعضی جاها حتی خود مترجم انگلیسی اشتباه ترجمه کرده متن عادی رو ! از توی داستان کلی باید ترجمه کنی که جور دربیاد !

 • ابراهیم عابدی گفت:

  سلام ارادتمدنم زیرنویس ها رو در subscene میزارم که لازم نباشه هر سری اینجا پیام بدم قسمت ۴ :

  https://subf2m.co/subtitles/heavenly-sword-and-dragon-slaying-sabre-yi-tian-tu-long-ji/farsi_persian/1955757

 • زیرنویس قسمت ۴ اومده اپ کنید

 • نعیم ایرندگانی گفت:

  پهلوان چینی ۵ زیاد جالب نیست تا قسمت اخر نگاه کردم.البته فقط نظر منه

 • payam گفت:

  سلام اعظم خانم زیرنویس قسمت چهارم لینک قبلی رمز داره اینو بزاریدhttp://uploadboy.me/2kgugel0cvw6/Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre Episode 4.srt.html

 • payam گفت:

  سلام اعظم خانم قسمت چهارم این سریال رو ترجمه کردم این لینکش
  http://uploadboy.me/dlqmiufzk833/Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre Episode 4.srt.html

 • علیرضا گفت:

  ببخشید راستی نظر سنجی کی وکجا انجام میشه ؟ ( سایت یا تلگرام )

 • علیرضا گفت:

  با سلام ودرود به اعظم خانوم گل وبقیه دوستان .
  سال نوتون مبارک وبرای همه دوستان ارزوی موفقیت وسربلندی وشادی در این سال را دارم.
  لطفا اگه میشه تو نظر سنجیتون سریال پهلوان چینی ۵ را هم قرار بدید که به واقه با جایگاه سوم در بهترین سریالهای ژانر فانتزی در چین هنوز ترجمه نشده وتا جایی که من اطلاع دارم فصل اول وسومش هم جزء ۱۰ سریال برتر در ژانرهای فانتزی و ماجراجویانه تا سال ۲۰۱۸ قرار داشتند.
  بسیار سپاس گذار از زحمات همه و شما.

 • rahman گفت:

  زیر نویس انگلیسی اش تا قسمت ۶ هست..بقیه اش رو ندارید؟

 • ابراهیم عابدی گفت:

  با سلام و احترام زیرنویس قسمت سوم :

  http://uupload.ir/view/tq1o_3.srt/

 • حسن گفت:

  من یه مترجمم که تازه شروع کردم و خیلی دوست دارم با شما کار کنم
  و برای شروع حتی قسمت ۳ این سریال زیبا رو ترجمه کردم و اگه اجازه بدین با شما کار کنم
  همین الان این ترجمه رو به شما تقدیم میکنم

 • حسن گفت:

  سلام میخواستم بپرسم که مترجم میخوان ؟

 • Javad789 گفت:

  سلام بقیه قسمت های سریال رو کی قرار میدید ؟؟

 • ابراهیم عابدی گفت:

  سلام زیرنویس قسمت دوم

  http://s9.picofile.com/file/8355513876/2.srt.html

  • اعظم گفت:

   سلام ممنونم از شما یه دنیا تشکر
   خدا قوت
   سال خوبی داشته باشید
   پیشاپیش عیدتون مبارک 🙂

   • ابراهیم عابدی گفت:

    سلام خواهش میکنم عید شما هم مبارک باشه به هر حال مجانی سریال ها رو دانلود میکنیم گفتم بتونم کمکی کرده باشم . ترجمه قسمت های بعدی میشه بعد ۲۰ فروردین چون دارم میرم مسافرت اگر سیستم و اینترنت بدستم رسید سعی میکنم اماده کنم بقیه قسمت ها رو . تا الان تا قسمت پنجم زیرنویس انگیلیسیش اومده که ۲ قسمت ترجمه فارسی شده

 • omid گفت:

  slm
  azam jun man ino tarjome konam ta ghesmate 18 to ye hafte
  poliam midid?

 • ابراهیم عابدی گفت:

  سلام دوستان ممنون از لطفتون ترجمه قسمت دوم رو سه شنبه شب قرار میدم بقیه ترجمه میره برای بعد تعطیلات

 • farnaz-rk گفت:

  دستتون درد نکنه اقا ابراهیم

 • علیرضا گفت:

  درود .
  خیلی ممنون اقا ابراهیم .

 • علی گفت:

  دستت دردنکنه ابراهیم جان

 • ابراهیم گفت:

  سلام در وقت اندکی که داشتم زیرنویس فارسی قسمت اول رو اماده کردم

  http://s9.picofile.com/file/8355321568/1.srt.html

 • علیرضا گفت:

  سلام.
  می تونم بگم قشنگترین وجالب ترین سریال چینی که دیدم همین سریال ( البته ورژن سال ۲۰۰۹ ) بوده و خیلی منتظر پخش مجددش بودم .
  خواهشا اگه میشه برای ترجمه به مترجمین عزیز پیشنهادشو بدید البته برای بعداز عیدم بشه عالی.
  لطفا اگه میشه ورژن سال ۲۰۰۲ را هم قرار بدید ممنون میشم .
  دستتون درد نکنه وخیلی ممنون از سایت بسیار عالیتون .

  • اعظم گفت:

   سلام انشالله اگه وقت بشه اون ورژن رو هم قرار میدم
   اخر سالی حسابی سرمون شلوغ شده
   انشالله که سال خوبی داشته باشید
   پر از برکت و سلامتی

 • فرشاد گفت:

  سلام لطفا این سریال رو تیم ترجمه خودتون ترجمه کنه …

 • مسعود گفت:

  اگه میخواین هنر های رزمی واقعی چینی رو ببینی پیشنهاد میشه
  پصحنه های رزمیش فوق العادستت!!!!!
  به امید ترجمه

  • سیاوش گفت:

   این از اون حرف هایی هست که تا صد سال باید بهش خندید اگر سبک ووشیا تخیلی نبود و واقعا همچین هنر هایی چینی ها داشتند الآن دنیا را فتح کرده بودند

 • علی گفت:

  سلام اعظم جان دستت درد نکنه لطفا ترجمش کنید

 • احمد گفت:

  عالی
  این تن بمیره ترجمش کنید

 • زری گفت:

  سلام میشه سریال چینی god of lost fantasy را برای دانلود بزارید البته اگر وقتشو داشتید

 • فرشاد گفت:

  سلام ممنون بعد یه سال انتظار اخرش امد …..قشنگترین رمان چین ….افسانه عقابه ی ۳ است لطفن زیرنویس انگلیسی رو بزارید زودتر خیلی سریال قشنگیه…

  • اعظم گفت:

   سلام خواهش میکنم
   سرم خلوت شد یکم تونستم امروز براتون بذارمش 🙂
   این سریالی که گفتین چیه ؟؟
   اسم لاتین بدید