سریال چینی Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre

دانلود سریال چینی Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

دانلود سریال چینی شمشیر بهشتی و خنجر اژدهایی ۲۰۱۹

 

تا قسمت آخر قرار گرفت + زیرنویس انگلیسی + زیرنویس فارسی ۴۶

 

دیگر عناوین سریال : Yi Tian Tu Long Ji / Heavenly Sword and Dragon Saber

دیگر عناوین فارسی سریال : شمشیر بهشتی و خنجر اژدهایی

ژانر : ماجرایی | تاریخی | رمانتیک | ووشیا

تعداد قسمت ها: ۵۰

زمان پخش: جمعه

کیفیت : ۴۸۰ + ۷۲۰

 

 

 

بازیگران  سریال چینی شمشیر بهشتی و خنجر اژدها :

Joseph Zheng

Chen Yu Qi

Zhu Xu Dan

Kabby Hui

Cao Xi Yue

Louis Fan

 

 

 

ترجمه خلاصه متن

 

 

این آخرین بخش سه گانه است که با افسانه قهرمانان کنودور آغاز شد و در بازگشت قهرمانان کنودور ادامه یافت. شمشیر آسمانی و قتل اژدها صابر نزدیک به ۱۰۰ سال پس از وقایع بازگشت قهرمانان کنراد در چین تحت سلسله یوان مغولستان صورت گرفت.

افسانه گفت که هر کسی که شمشیر آسمانی را به دست آورد و قتل عام صابر را می تواند جهان را تحت کنترل خود درآورد. ژانگ ووجی در سن نوجوانی با طرح هایی برای کشف اسرار این دو سلاح، یتیم شد. ووجی با وجود تمایل خود برای یک زندگی غیر خشونت آمیز، در مبارزات قدرت گرفت و باید برای نجات خود و دیگران که دوست دارد، مبارزه کند.

 

 

 

 

متن انگلیسی

 

دانلود سریال Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019 This is the last part of the trilogy which began with Legend of the Condor Heroes and continued in Return of the Condor Heroes. Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre took place nearly 100 years after the events of Return of the Condor Heroes in a China ruled by the Mongolian Yuan Dynasty.
دانلود سریال Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019 Legend said that whoever obtains the Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber can rule the world. Zhang Wuji was orphaned at a young age by schemes to discover secrets of these two weapons.دانلود سریال Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019 Despite his preference to live a non-violent life, Wuji found himself embroiled in the struggles for power and must fight to save himself and others he loves.Legend said that whoever obtains the Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber can rule the world. Zhang Wuji was orphaned at a young age by schemes to discover secrets of these two weapons. Despite his preference to live a non-violent life, Wuji found himself embroiled in the struggles for power and must fight to save himself and others he loves.

 

 

 

دانلود تریلر

——————————————————————–

دانلود با لینک مستقیم Vip

 ۱۰۸۰p – ۷۲۰p

برای دریافت به پوشه کلیک کنید

——————————————————————–

لینک های آپلودبوی با کیفیت ۴۸۰ 

 

 

*************************

 

 

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E01.480p.mp4 – 232.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E02.480p.mp4 – 229.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E03.480p.mp4 – 232.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E04.480p.mp4 – 232.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E05.480p.mp4 – 234.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E06.480p.mp4 – 231.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E07.480p.mp4 – 231.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E08.480p.mp4 – 233.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E09.480p.mp4 – 232.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E10.480p.mp4 – 234.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E11.480p.mp4 – 228.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E12.480p.mp4 – 234.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E13.480p.mp4 – 229.5 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E14.480p.mp4 – 232.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E15.480p.mp4 – 229.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E16.480p.mp4 – 225.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E17.480p.mp4 – 232.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E18.480p.mp4 – 225.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E19.480p.mp4 – 230.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E20.480p.mp4 – 228.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E21.480p.mp4 – 225.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E22.480p.mp4 – 223.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E23.480p.mp4 – 234.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E24.480p.mp4 – 229.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E25.480p.mp4 – 314.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E26.480p.mp4 – 231.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E27.480p.mp4 – 227.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E28.480p.mp4 – 223.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E29.480p.mp4 – 225.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E30.480p.mp4 – 230.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E31.480p.mp4 – 157.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E32.480p.mp4 – 152.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E33.480p.mp4 – 131.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E34.480p.mp4 – 149.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E35.480p.mp4 – 301.3 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E36.480p.mp4 – 197.9 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E37.480p.mp4 – 235.4 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E38.480p.mp4 – 145.1 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E39.480p.mp4 – 263.2 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E40.480p.mp4 – 152.6 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E41.480p.mp4 – 151.7 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E42.480p.mp4 – 148.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E43.480p.mp4 – 149.7 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E44.480p.mp4 – 194.8 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E45.480p.mp4 – 299.2 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E46.480p.mp4 – 293.5 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E47.480p.mp4 – 233.0 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E48.480p.mp4 – 162.3 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E49.480p.mp4 – 197.8 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E50.480p.mp4 – 178.9 MB

 

 

 

 

لینک های دانلود با کیفیت ۷۲۰ آپلودبوی

 

 

 

 

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E01.720p.mp4 – 442.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E02.720p.mp4 – 436.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E03.720p.mp4 – 431.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E04.720p.mp4 – 442.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E05.720p.mp4 – 445.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E06.720p.mp4 – 439.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E07.720p.mp4 – 440.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E08.720p.mp4 – 444.5 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E09.720p.mp4 – 442.7 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E10.720p.mp4 – 445.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E11.720p.mp4 – 424.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E12.720p.mp4 – 434.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E13.720p.mp4 – 425.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E14.720p.mp4 – 432.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E15.720p.mp4 – 426.0 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E16.720p.mp4 – 418.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E17.720p.mp4 – 431.6 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E18.720p.mp4 – 417.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E19.720p.mp4 – 173.3 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E20.720p.mp4 – 219.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E21.720p.mp4 – 246.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E22.720p.mp4 – 223.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E23.720p.mp4 – 211.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E24.720p.mp4 – 246.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E25.720p.mp4 – 566.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E26.720p.mp4 – 456.4 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E27.720p.mp4 – 422.8 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E28.720p.mp4 – 414.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E29.720p.mp4 – 413.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E30.720p.mp4 – 357.1 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E31.720p.mp4 – 433.5 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E32.720p.mp4 – 427.5 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E33.720p.mp4 – 190.2 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E34.720p.mp4 – 218.9 MB

Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E35.720p.mp4 – 460.1 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E36.720p.mp4 – 382.6 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E37.720p.mp4 – 414.6 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E38.720p.mp4 – 400.2 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E39.720p.mp4 – 425.4 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E40.720p.mp4 – 421.9 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E41.720p.mp4 – 397.2 MB
Heavenly.Sword.and.Dragon.Slaying.Sabre.E42.720p.mp4 – 379.1 MB

The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP43.720p.mp4 – 207.2 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP44.720p.mp4 – 166.2 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP45.720p.mp4 – 188.7 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP46.720p.mp4 – 185.1 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP47.720p.mp4 – 202.9 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP48.720p.mp4 – 218.4 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP49.720p.mp4 – 198.8 MB
The.Heaven.Sword.and.Dragon.Saber.EP50.END.720p.mp4 – 178.6 MB

*************************

 

دانلود زیرنویس فارسی ترجمه از ابراهیم عابدی و پاکو

۰۱ | ۰۲ | ۰۳ | ۰۴ | ۰۵ | ۰۶ | ۰۷ | ۰۸ | ۰۹ | ۱۰

۱۱-۱۸ | ۱۹-۲۶ | ۲۷ | ۲۸-۳۵ |

 

 

د انلود زیرنویس انگلیسی کلیک کنید

 

قسمت ۲۶-۲۸ | قسمت ۲۹-۳۰ | قسمت ۳۱-۴۶ |

نظرات

323
دیدگاه بگذارید

avatar
146 Comment threads
177 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
91 Comment authors
اعظمsadeghElaheمحمدداوود Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
sadegh
Guest
sadegh

سلام
اعظم خانم
میشه توضیح بدبد که ۷۲۰ با ۷۲۰ vip چه فرقی داره ؟؟
چون حجم ۷۲۰ vipهم معمولا کمتره

Elahe
Guest
Elahe

سلام مرسی از سایتتون خیلی خوب واقعا باید از مترجم هاش تشکر کرد فقط یه چیزی چهار قسمت آخرش زیرنویسش نیومده من دلم میخواد نگاه کنم ولی نگاه کردن فیلم های history با زیرنویس انگلیسی یکم سخت☹

محمد
Guest
محمد

قسمت دوم سریال لینکش تو اپلود بوی خرابه

داوود
Guest
داوود

اعظم دختر نازنینم ببین کسانی که اشتراک ویژه می خرن یه یوزر نیم پسورد میگیرن بعد به لینک های مستقیم دسترسی پیدا می کنن . این لینک ها فقط برای کاربران vip باز میشه مثلا من اگه بخوام دانلود کنم پیغام میاد که جهت استفاده از امکانات سایت وارد سایت شوید لازم نیس ثبت نام کنن سایت های vip رو دیدی ؟؟

داوود
Guest
داوود

اون کامنت قبلیمو چرا پخش نکردی . یه عضویت در سایت بزار بچه های که اشتراک می خرن مشکلشون حل بشه . یوزر پسورد داشته باشن یه با که وارد شدن بتونن به لینک ها دسترسی پیدا کنن

داوود
Guest
داوود

آخ جون فرمت کامنت ها عوض شد . دیدین تا من کامنت گذاشتم ترتیب اثر داده شد منو بزارین ادمین

neamat
Guest
neamat

والا ما که رو پوشه vip کلیک می کنیم یه صفحه باز میشه به اسم ادیبوک که میگه شماره تلفن وارد کنید
بعدشم کی صحبت از قیمت اشتراک ماهیانه کرده چه ماهی هزار تومان و یا ماهی صد هزار تومان ربطی به اینکه تبلیغ از اشتراک ویژه حذف بشه نداره

neamat
Guest
neamat

واقعا خیلی زشته و اخر پرروییه اشتراک ویژه تهیه کنی بعد برا هر دانلود محبور باشیم صفحه تبلیغات هم نگاه کنیم.
ادمین جان کجای دنیا هزینه اشتراک از کاربر می گیرن بعد برای دانلود طرف رو مجبور به دیدن صفحه تبلیغاتی کنند

v.d
Guest
v.d

مرسی اخه تو زیرنویس انگلیسا زدینش فکر کردم انگلیسیه زیرنویس
بازم ممنون اعظم جان

Meysam Kianpour
Guest

خواهش میکنم .